Logo til Åker Gård i hvit farge. Symbol til venstre som danner en Å og en G der en "krone utgjør Å symbolikken for å understreke element om en historisk kongsgård. Til høyre står Åker Gård på to linjer

Snart er du

velkommen til gards

online

Vi jobber med ny nettside. Ta kontakt med oss på post@akergard.no

Følg oss gjerne